Logo

Bijzondere voorwaarden

  1. Alle goederen worden voetstoots verkocht in de staat waarin zij zich bevinden, door de kopers gezien of niet gezien ook wanneer de goederen aan de beschrijving, benaming, gewicht, afmeting of wat het ook mogen zijn niet beantwoorden.
  2. De betaling geschiedt in handen van de veilingmeester of diens gemachtigde met een opgeld van 25%, terwijl de kopers erop attent worden gemaakt, dat een ieder, zonder uitzondering, bij toewijzing een som als waarborg kan worden gevraagd te betalen.
  3. Het bepaalde in art. 6 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot terugname en gelijktijdige restitutie koopprijs, geldt niet voor zogenaamde technische, mechanische of huishoudelijke apparaten.
  4. Het nummergeld bedraagt € 0,50 per kavel.

De goederen moeten betaald en afgehaald zijn voor de eerste zaterdag na de veiling 16.00 uur, gelegenheid tot betalen en afhalen op de donderdag, vrijdag en zaterdag na de veiling uitsluitend op telefonische afspraak. Behoudens uitdrukkelijke wijziging van dagen en tijden.
De goederen die niet voor de zaterdag na de veiling 16.00 uur zijn opgehaald zullen op kosten van de koper door ons in opslag worden gegeven. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de directie.
Betaling bij voorkeur pinnen, verder uitsluitend contant.

Speciale verwijzing naar artikel 4 en 5 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot schilderijen, aquarellen, tekeningen, enz het volgende;
Wanneer bij de naam van genoemde schilder enz de toevoeging GES, gedrukt staat betekend dit dat de signatuur van betreffende op het werk voorkomt, deze toevoeging betekend echter niet, dat wij hiermee enige garantie geven betreffende de echtheid van werk of signatuur.
Wordt alleen de naam van de kunstenaar, maker vermeld, dan refereren wij hiermee aan de opgave van de betrokken inzender.
Uiteraard betekent ook dit geen garantie voor de juistheid van de betrokken opgave.

Koopopdrachten worden gratis uitgevoerd.

Verdere informatie over de in deze catalogus opgenomen Algemene Voorwaarden der Nederlandse Organisatie van Makelaars, Veilinghouders en Beëdigde taxateurs in roerende goederen en machinerieën, en over het te veilen goed bij de directie en personeel op de kijkdag.

Register veilinghouder